Serba Serbi

Cinta Bukan Kuasa Kita

Agu 27, 2015 | Asy Syariah Edisi 102, Mengayuh Biduk | al-Ustadzah Ummu Ishaq al-Atsariyah Perkara yang paling disenangi oleh Iblis dan bala tentaranya adalah memisahkan orang-orang yang saling mencintai.   Cinta itu datang dari dalam kalbu. Allah subhanahu wa ta’ala lah yang menganugerahkannya kepada hamba-hamba-Nya. Suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah bisa saling… Continue reading Cinta Bukan Kuasa Kita